söndag 16 oktober 2016

Utställningschef för ett museum i Göteborg

Stefan Karlssons museum för dålig konst är en statlig myndighet med uppdrag från regering och riksdag. Myndigheten består av tre museer med gemensam ledning, administration och kommunikation. De tre museerna är Stefan Karlssons museum för dålig konst, Stefan Karlssons museum för bra konst samt Stefan Karlssons museum för vanlig konst. Myndighetens ledning är placerad i Göteborg. Tillsammans förvaltar vi en stor del av det internationella kulturarvet i Sverige

Stefan Karlssons museum för dålig konst har sedan myndigheten bildades 2016 genomgått stor utveckling, bland annat har större ombyggnader gjorts av våra museilokaler i Göteborg och har två helt nya museer byggts och invigts. Både våra museer och myndighetsledningen befinner sig nu i en aktiv fas som ställer stora krav på kreativitet och drivkraft. Ledningen söker nu en stark och kreativ kraft till gagn för utställningsverksamheten på Stefan Karlssons museum för vanlig konst.

Som utställningschef kommer du att vara chef för en matrisorganisation med syftet att utveckla utställningsverksamheten vid våra tre göteborgsmuseer i nära samarbete med myndighetsledning, museichefer och personal. Inledningsvis kommer utställningsenheten att bestå av två utställningsproducenter (varav du själv är med och rekryterar den ene), och kommer successivt att byggas ut för att optimera uppdraget. Du kommer ansvara för överblicken och planläggningen av vår utställningsverksamhet och utställningsproduktion. Du kommer också att ansvara för utvecklingen av själva utställningsmediet i förhållande till specifika målgrupper. En central uppgift är att du förutsätts driva nytänkande inom utställningsprogrammen och tydligt visualisera hur olika uttryckssätt kan samverka till en större upplevelse. Vi ser gärna att du och dina medarbetare kan skapa ett unikt och tydligt utställningsspråk som kan genomsyra alla våra produktioner och därigenom öka tillgängligheten till våra samlingar och utställningar. Du rapporterar direkt till myndighetschefen och du ingår i myndighetens ledningsgrupp.

För uppdraget krävs en självständig och konstruktiv utställningschef med brinnande intresse för utställningsverksamhet. Du bör vara kvalificerad specialist inom utställningsproduktion med flerårig praktisk erfarenhet, och bör ha relevant projektledarutbildning. Du bör också ha lämplig utbildning inom scenisk gestaltning och vara en erfaren curator. Som person är du klarsynt, effektiv, snabb och flexibel. Du har lätt för att samarbeta på olika nivåer och du känner igen dig i beskrivningen noggrann, strategisk och tydlig.

Stefan Karlssons museum för dålig konst eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde den 1 januari 2017, provanställning kan bli aktuellt. Anställningen avser heltid och är placerad i Göteborg. Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare information: Övermuseichef Stefan Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar